Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.syntic.pl(zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronęzbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dawid Sapeta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYNTIC, z siedzibą przy: ul. Górników z Danuty 21/15, NIP: 632-202-81-48, REGON: 388605998 (zwany dalej: „Właściciel”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: bok@syntic.pl lub syntic@interia.pl.

§2. Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania.

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi,
 2. w celu kontaktu ze zleceniodawcą lub uczestnikiem szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług,
 3. w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. w celu prowadzenia dzienników szkoleń i wystawianiu zaświadczeń,
 5. w celu obsługi ewentualnych reklamacji,
 6. realizacja celów podatkowych i rachunkowych,
 7. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci Twojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.
 3. Jeśli wystawimy zaświadczenie, fakturę oraz inne potrzebne dokumenty to będziemy przetwarzać dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres oraz datę i miejsce urodzenia w przypadku kursantów), oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy) i danedostępne publicznie z CEIDG.
 4. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony.
§5. Termin przechowywania danych.

Twoje dane będzie przetwarzać przez okres:
Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były zebrane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, dzienników, testów i zaświadczeń.

§6. Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz
 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu,
 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§7. Pliki cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:

  1. Dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownikana stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszonydo każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 3. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji
 4. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 5. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 7. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawieniaw swojej przeglądarce internetowej.
Informacje dodatkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności zapraszamy do kontaktu z Administratorem danycho sobowych w firmą SYNTIC (bok@syntic.pl lub syntic@interia.pl).

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji na temat standardów ochrony danych osobowych poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy: bok@syntic.pl lub syntic@interia.pl.

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony DanychOsobowych.

Złożenie zamówienia na szkolenie oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie postanowień w niej zawartych.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanychz przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony sardynkibiznesu.pl. Wejdź, sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga